Tradución xurídico-económica

Dada a terminoloxía empregada e a concreción inherente a este tipo de textos, cómpre que o tradutor que realice o traballo conte con moita experiencia no mundo do dereito, a economía ou as ciencias políticas.

A calidade e a precisión son a base das nosas traducións xurídico-económicas.

Solicita orzamento

Sen compromiso. Dinos o traballo que precisas que realicemos e enviarémosche o orzamento ou poñerémonos en contacto contigo coa maior brevidade posible.

Traducimos, entre outros:

Informes económicos

Contratos

Escrituras

Contas anuais

Sentenzas xudiciais

Poderes notariais

Certificados bancarios

Certificacións de calidade

Solicita orzamento

Sen compromiso. Dinos o traballo que precisas que realicemos e enviarémosche o orzamento ou poñerémonos en contacto contigo coa maior brevidade posible.